Iconxml5

ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

  1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Dien Thoai Trung Tam Dieu Hanh Hoa Don Dien Tu

Cục thuế tỉnh Hải Dương công bố danh sách số điện thoại hotline sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Hải Dương

STT

Cơ quan thuế

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nội dung hỗ trợ

Cơ quan

Di động

I

Tại Cục Thuế

1

Trung tâm điều hành, hỗ trợ Cục Thuế tỉnh

Nguyễn Tiến Huyên

Phó trưởng Phòng TTHT NNT

02203891686

0944382116

Về chính sách

Phạm Hoài Nam

Phó trưởng Phòng CNTT

0946139368

Về ứng dụng

II

Tại các Chi cục Thuế

1

Chi cục Thuế Thành Phố Hải Dương

Vũ Thị Thùy Dương

Phó đội trưởng Đội TTHTNNT-TB-KT

02203853330

0902088082

Về chính sách

Vũ Thị Hà

Công chức Đội TTHTNNT-TB-KT

02203837373

0982517975

Nguyễn Thị Dương

Công chức Đội KK-KTT-TH-NV-DT-PC

02203855513

0982368284

Về ứng dụng

2

Chi cục Thuế TP. Chí Linh

Phạm Thị Ngân

Đội trưởng Đội kiểm tra thuế

02203883971

0968579582

Về chính sách

Trần Thị Thơ

Đội phó Đội NVQLT

0987179288

Phạm Đức Phương

Đội phó Đội NVQLT

0983327918

Về ứng dụng

3

Chi cục Thuế khu vực Kim Môn

 Hoàng Xuân Chín

Phó Đội trưởng Đội NVQLT

02203822037

0969516366

Về chính sách

Trương Thị Nhàn

Công chức Đội NVQLT

0961581538

Đỗ Tiến Dũng

Cán bộ tin học Đội NVQLT

0946671555

Về ứng dụng

4

Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh

Phùng Quốc Bình

Đội trưởng Đội NVQLT

02203.731.364

0915151070

Về chính sách

Nguyễn Thị Lan

Công chức Đội NVQLT

0976362915

Dương Văn Bản

Công chức Đội NVQLT

0982954117

Về ứng dụng

5

Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc

Phạm Thị Thanh Hòa

Đội trưởng Đội NVQLT

02203.745.116

0979866559

Về chính sách

Nguyễn Thị Thư

Công chức Đội NVQLT

0944639556

Nguyễn Văn Định

Cán bộ tin học Đội NVQLT

02203.747.599

0835626868

Về ứng dụng

6

Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh

Nguyễn Thị Thúy

Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế

02203.813.886

0936.336.950

Về chính sách

Phan Thị Thập

Công chức Đội NVQLT

02203.812.876

0917860828

Phạm Văn Giới

Cán bộ tin học Đội NVQLT

0975890396

Về ứng dụng

7

Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình

Nguyễn Văn Chiểu

Đội trưởng Đội NVQLT

02203.773.255

0915722392

Về chính sách

Nguyễn Thị Thu

Công chức Đội NVQLT

02203.774.861

0976790603

Triệu Thị Tin

Công chức Đội NVQLT

0378600655

Về ứng dụng

Menu