Iconxml5

Thông báo số 102/TB-TCT ngày 30/03/2022 của Tổng cục thuế

  1. Trang chủ
  2. Thông báo số 102/TB-TCT ngày 30/03/2022 của Tổng cục thuế

Tổng cục thuế ra Thông báo số 102/TB-TCT về việc Công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 10, Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ tài chính

Thông tin cụ thể: 
Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MY SOFTWARE
Mã số thuế: 0108971656
Địa chỉ trụ sở: Số 54C, ngõ 63 phường Đại Mỗ, đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Website: https://mysoftware.vn

Thong Bao So 102 Page1Thong Bao So 102 Page2

Thong Bao So 102 Page3

Xem thêm: Danh sách các tổ chức giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng cục thuế công bố
(My Software là đơn vị được công bố thứ 83 trong danh sách này)

Menu