Iconxml5

Công văn số 1546/CTBNI-TTHT ngày 16/05/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hóa đơn chiết khấu thương mại

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn hóa đơn điện tử
  3. Công văn số 1546/CTBNI-TTHT ngày 16/05/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Cv 1546 Ctbni

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh ban hành công văn số 1546/CTBNI-TTHT ngày 16/5/2022 hướng dẫn về việc lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Kính gửi: Công ty cổ phần bột giặt Lix – Chi nhánh Bắc Ninh
Mã số thuế: 0301444263-003
Địa chỉ: Lô II – 1.1, Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/5/2022, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh nhận được công văn số 01/KT- 2022 ký ngày 07/05/2022 của Công ty cổ phần bột giặt Lix – Chi nhánh Bắc Ninh (sau đây gọi tắt là “Công ty”) đề nghị hướng dẫn về lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/1/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021. về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Tại điểm đ khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngà 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nội dung hóa đơn:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

  1. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

đ) Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại, khuyến mại trên hóa đơn. Việc xác định giá tính thuế giá trị gia tăng (thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng) trong trường hợp áp dụng chiết khấu thương mại dành cho khách hàng hoặc khuyến mại thực hiện theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng.”

Tại khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 7. Giá tính thuế
Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. ”

Tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hỏa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

  1. Đối với hóa đơn điện tử:
  2. e) Riêng đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ có áp dụng chiết khấu thương mại khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán cho khách mua hàng theo quy định của pháp luật thì phải thể hiện rõ khoản chiết khấu thương mại trên hóa đơn điện tử, cụ thể như sau:

Công ty lập hoá đơn điện tử điều chỉnh, trên hóa đơn ghi: Điều chỉnh giảm do chiết khấu thương mại (kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh); số tiền, tiền thuế điều chỉnh (trên hóa đơn điều chỉnh Công ty không ghi dấu âm do đây không phải trường hợp điều chỉnh hóa đơn sai sót).

Sau khi Công ty gửi hóa đơn điện tử điều chỉnh đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn và nhận hóa đơn có mã trả về, Công ty phải gửi ngay hóa đơn cho người mua. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu bán ra, thuế đầu ra và khách hàng kê khai, điều chỉnh doanh thu mua vào, thuế đầu vào (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng măc, Công ty vui lòng liên hệ với Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử tỉnh Bắc Ninh để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể:
– Số điện thoại liên hệ: 0222.3688555 nhấn phím 1.
– Email tiếp nhận vướng mắc: TTDHhoadondientu.bni@gdt.gov.vn

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trả lời để Công ty biết và thực hiện

File công văn gốc và thảo luận các vấn đề về sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trong nhóm này: 
https://zalo.me/g/vcwwwn959

Link Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1nm8RfjE2FR7NxEyiaGOjYF2p6zW3KtuD/view?usp=sharing

Group facebook CHUYÊN GIA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ:
https://www.facebook.com/groups/hoadondientu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu