Iconxml5

Văn bản số 8210/CTHN-TTHT cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

  1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN
  3. Văn bản số 8210/CTHN-TTHT cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8210/CTHN-TTHT ngày 14/03/2022 hướng dẫn về việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến của cá nhân

Văn bản trả lời ông Phạm Khắc Hòe, địa chỉ: P805 N6 Chung cư Đồng Tàu, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Mã số thuế 8354704262

8210 Han 2022 Page1

8210 Han 2022 Page2

8210 Han 2022 Page3

8210 Han 2022 Page4

Menu