Iconxml5

Công văn 8209/CTHN-TTHT ngày 14/03/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn khi “tên người mua” quá dài

  1. Trang chủ
  2. HƯỚNG DẪN
  3. Công văn 8209/CTHN-TTHT ngày 14/03/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn khi “tên người mua” quá dài

Công văn số 8209/CTHN-TTHT ngày 14/03/2022 của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn khi “tên người mua” quá dài

Trả lời công văn số 280222/CV-SPIR/HN ngày 28/2/2022 của Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ – Văn phòng dự án tại Việt Nam về việc đề nghị được viết tắt tên Tổ chức, Cục Thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

+ Tại Khoản 5 Điều 10 Nội dung trên hóa đơn:

“Điều 10. Nội dung của hóa đơn

  1. Tên, địa chi, mã sổ thuế của người mua
  2. a) Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh có mã số thuế thì tên, địa chi, mã số thuê của người mua thê hiện trên hóa đơn phải ghi theo đúng tại giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhạn đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ – Văn phòng dự án tại Việt Nam khi mua hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì nội dung “tên người mua” trên hóa đơn mua hàng thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp còn vướng mắc, Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ – Văn phòng dự án tại Việt Nam có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế Thành phố Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Quàn lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief Mỹ – Vãn phòng dự án tại Việt Nam được biết và thực hiện

Văn bản gốc:

8209 Han 2022 Page1
Công văn 8209-CTHN-TTHT hướng dẫn xuất hóa đơn điện tử khi tên người mua quá dài
Menu