Iconxml5

Save Invoice là phần mềm quản lý hóa đơn duy nhất có tính năng Gợi ý tra cứu, giúp người nộp thuế tra cứu để tìm bản thể hiện hóa đơn PDF gốc do bên bán phát hành. Người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng này sau khi đã liên kết tài khoản của trang “hoadondientu.gdt.gov.vn” vào Save Invoice

Các bạn vào mục Hóa đơn mua vào => Tìm kiếm

Tại cột Trạng thái của trang kết quả, click vào nút Gợi ý tra cứu, phần mềm sẽ hiển thị ra link và mã tra cứu để có thể lấy được hóa đơn PDF gốc

Goi Y Tra Cuu save invoice

Save Invoice hỗ trợ gợi ý ra link và mã tra cứu khoảng 95% hóa đơn đồng bộ về tài khoản quản lý. Một số nhà cung cấp hóa đơn không thể hiện mã tra cứu trong file XML hoặc hóa đơn không mã được truyền dữ liệu bằng Bảng tổng hợp dữ liệu sẽ không có thông tin để Gợi ý tra cứu. Người dùng vui lòng tập hợp những hóa đơn này bằng các cách khác như lưu trữ trong email, đính kèm tệp tin PDF vào Save Invoice

Sau khi đính kèm file PDF và Lưu, ở cột Ngày lập sẽ hiện chữ PDF màu vàng, các bạn click vào để xem PDF gốc

Bo Sung File Pdf

 

Trong trường hợp Save Invoice báo chưa được cấu hình hoặc gợi ý ra link và mã tra cứu bị sai thì người dùng vui lòng gửi file PDF và XML về zalo 0888.222.866 hoặc email support@saveinvoice.vn để Save Invoice cập nhật.

Chua Nhan Dien

Sai Link Tra Cuu Vnpt

Menu