Iconxml5

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản của trang “hoadondientu.gdt.gov.vn” vào phần mềm Save Invoice

  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng Save Invoice
  3. Hướng dẫn đăng nhập tài khoản của trang “hoadondientu.gdt.gov.vn” vào phần mềm Save Invoice

Bài viết này, Save Invoice sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối tài khoản của trang “hoadondientu.gdt.gov.vn” vào phần mềm Save Invoice

Đầu tiên anh/chị vào mục Hệ thống => Tài khoản HĐĐT => Thêm tài khoản

Them Tai Khoan Hoadondientu

Nhap Tai Khoan Hoa don dien tu

Người dùng có thể sửa ô Từ ngày để giới hạn thời gian cần đồng bộ hóa đơn (Nếu không cần đồng bộ hóa đơn cũ)

Mặc định hệ thống Save Invoice sẽ tự động đồng bộ dữ liệu mỗi ngày 1 lần. Nếu các bạn muốn đồng bộ ngay thì click vào biểu tượng ba chấm ở bên phải chọn Đồng bộ ngay mua vào/bán ra

Quan Ly Tai Khoan Save Invoice

Trường hợp quý khách muốn cập nhật lại mật khẩu, thời gian đồng bộ, loại hóa đơn thì click vào hình cây bút màu vàng để sửa thông tin và lưu lại

Nếu người dùng chưa có hoặc đã quên mật khẩu thì tham khảo bài hướng dẫn này:
Hướng dẫn lấy mật khẩu trang “hoadondientu.gdt.gov.vn”

Menu