Iconxml5

Điều khoản sử dụng

  1. Trang chủ
  2. Điều khoản sử dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

ĐIỀU 1: CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN
1.1. Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ (“Thỏa Thuận”) này bao gồm các điều khoản, điều kiện và quy định về việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH UTACHI (gọi tắt là “Utachi”) và Khách Hàng.
1.2. Việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi Utachi đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý với toàn bộ các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này; trường hợp Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này thì Khách Hàng cần ngay lập tức chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của Utachi xóa, gỡ bỏ toàn bộ các chương trình, dữ liệu của Khách Hàng trên hệ thống của Utachi.
1.3. Utachi bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ sung bất kỳ và toàn bộ nội dung của Thỏa Thuận này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước hay cần có được sự đồng ý trước của Khách Hàng.

ĐIỀU 2: QUY ĐỊNH SỬ DỤNG
2.1. Utachi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về việc mất mát, rò rỉ hay hư hỏng đối với dữ liệu lưu trên tài khoản người dùng. Người sử dụng có quyền quản lý và trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu của mình.
2.2. Utachi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin do người dùng đăng tải trên hệ thống.
2.3. Không dùng dịch vụ vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
2.4. Người dùng không được cố ý làm cạn kiệt tài nguyên hệ thống, quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ dưới bất kỳ hình thức nào. Đối với các trường hợp người dùng gây thiệt hại cho chúng tôi, chúng tôi có quyền khóa/xóa tài khoản ngay lập tức cũng như đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG
3.1. Người dùng cần lưu giữ một cách an toàn các thông tin, tài liệu, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép sử dụng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.
3.2. Người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung đăng tải trên tài khoản của mình và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hoặc khi bị tranh chấp, khiếu nại. Tuân thủ thực hiện và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu trí tuệ, bí mật doanh nghiệp.
3.3. Người dùng có trách nhiệm tự bảo quản dữ liệu của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp xóa nhầm dữ liệu, mất dữ liệu do phía người dùng, do quá trình bảo mật của người dùng gây ra.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
4.1. Utachi đảm bảo mức bảo mật ở mức cao nhất có thể nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng ngoại trừ những lỗi bảo mật mới được phát hiện và chưa có bản vá lỗi từ nhà sản xuất phần cứng/phần mềm.
4.2. Utachi không đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi lưu trữ dữ liệu trên tài khoản Google Drive của người dùng.
Trong trường hợp người dùng đồng ý lưu trữ dữ liệu trên máy chủ của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo lưu trữ dữ liệu an toàn nhất có thể. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi sẽ cam kết khắc phục sự cố và khôi phục dữ liệu người dùng về bản backup gần nhất.
4.3. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm cũng như ràng buộc pháp lý nào đối với tài khoản miễn phí và đăng ký tự do.
4.4. Utachi chỉ sử dụng tên miền saveinvoice.vn để khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập sử dụng phần mềm Save Invoice. Utachi không chịu trách nhiệm khi khách  hàng truy cập vào các website, tên miền giả mạo

ĐIỀU 5: THÔNG BÁO
Trong quá trình sử dụng, Khách hàng đồng ý nhận các thông tin/ thông báo do Utachi gửi với nội dung và phương thức như sau:
6.1 Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:
a. Thông tin về các tính năng mới của phần mềm;
b. Thông tin về các phiên bản mới của phần mềm;
c. Thông tin về các sản phẩm/dịch vụ có liên quan;
d. Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà Utachi cho rằng có thể hữu ích cho Khách hàng trong quá trình hoạt động.

6.2 Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:
a. Thông báo trực tiếp trên màn hình phần mềm;
b. Thông báo qua email;
c. Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động;
d. Thông báo qua điện thoại;
e. Thông báo qua văn bản;
f. Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp;
g. Các hình thức thông báo khác phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT DỊCH VỤ
5.1. Utachi có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ của người dùng nếu người dùng vi phạm các quy định tại mục I và II.
5.2. Trong trường hợp bất khả kháng và không thể tiếp tục duy trì dịch vụ, chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho tất cả người dùng.

ĐIỀU 7: THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN
Điều khoản sử dụng sẽ được thay đổi và cập nhật cho phù hợp với từng thời điểm và loại hình dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi email hoặc văn bản này để đảm bảo luôn thực hiện đúng theo các điều khoản

Menu