Iconxml5

Phần mềm xử lý hóa đơn điện tử Save Invoice

  1. Trang chủ
  2. Dịch vụ
  3. Phần mềm xử lý hóa đơn điện tử Save Invoice
ỨNG DỤNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ SAVE INVOICE
– Tự động đồng bộ hóa đơn từ Tổng cục thuế
– Tải hóa đơn PDF/XML hàng loạt
– Kết xuất bảng kê chi tiết hàng hóa ra Excel
– Kiểm tra ngày lập, ngày ký, ngày cấp mã
– Thống kê hóa đơn bị Điều chỉnh, Thay thế, Hủy
– Phân loại hóa đơn theo nhu cầu quản lý
Link đăng ký dùng thử: https://saveinvoice.vn/#/signup/customer
Video hướng dẫn chi tiết: https://www.youtube.com/watch?v=vo0_itSxW1U
Điện thoại tư vấn: 0888.222.866
Menu