Iconxml5

MS Invoice là phần mềm hóa đơn điện tử được lập trình và vận hành bởi các kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng được đào tạo chuyên môn bài bản, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ.

MS Invoice đáp ứng các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử quy định tại Luật quản lý thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn liên quan khác.

Menu