Iconxml5

Công văn hướng dẫn NĐ 15/2022/NĐ-CP

  1. Trang chủ
  2. Công văn hướng dẫn NĐ 15/2022/NĐ-CP

Tổng hợp công văn hướng dẫn thực hiện giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP (Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/NQ/QH15 của UBTVQH) của Tổng cục thuế và các cơ quan thuế địa phương

 

Menu