Iconxml5

Chính sách bảo mật

  1. Trang chủ
  2. Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỊCH VỤ PHẦN MỀM SAVE INVOICE

Đây là bản chính sách bảo mật của Công ty Cổ phần My Software (sau đây gọi tắt là My Software) đối với các thông tin và dữ liệu riêng tư của khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm quản lý và xử lý hóa đơn điện tử Save Invoice.

My Software luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. My Software cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. My Software đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, đem lại cho Quý khách hàng những trải nghiệm tốt hơn khi mua hàng và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Điều 1: Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
1.1. Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của My Software, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như:
– Tên doanh nghiệp
– Mã số thuế
– Tên người liên hệ
– Số điện thoại
– Địa chỉ email và một số thông tin khác.

Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp My Software xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng dịch vụ. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp My Software có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của My Software.

1.2. Ngoài những thông tin bắt buộc phải cung cấp được đánh dấu (*), Quý khách hàng có thể không cần cung cấp các thông tin không bắt buộc khác. Tuy nhiên, những thông tin này sẽ rất hữu ích cho My Software khi thực hiện các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ sau bán hàng, vì thế Quý khách hàng nên điền đầy đủ tất cả những thông tin được yêu cầu trong quá trình tạo tài khoản, đăng ký mua và sử dụng dịch vụ của My Software.

Điều 2: Phạm vi sử dụng thông tin
My Software cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:
2.1. Quản lý và cấp quyền sử dụng các dịch vụ mà My Software cung cấp cho khách hàng.
2.2. Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
2.3. Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký nâng cấp sản phẩm hoặc gia hạn dịch vụ khi khách hàng sắp sử dụng hết gói dịch vụ.
2.4. Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
2.5. Cung cấp cho khách hàng các thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ trên website của chúng tôi.
2.6. Sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng, xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng.
2.7. Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.
2.8. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

Điều 3: Thời gian lưu trữ thông tin
Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để My Software cung cấp và quản lý quyền sử dụng các dịch vụ, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của My Software.

Điều 4: Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
4.1. My Software cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
4.2. My Software cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.

Điều 5: Bảo mật dữ liệu của khách hàng
5.1. My Software chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo đảm cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng.
5.2. My Software chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu hóa đơn điện tử của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước. My Software không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin hóa đơn điện tử của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
5.3. Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào tài khoản dịch vụ Save Invoice của khách hàng.
5.4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng truy nhập vào tài khoản dịch vụ Save Invoice.
5.5. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với My Software về các truy cập trái phép để có phương án xử lý kịp thời.
5.6. My Software sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào tài khoản dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ dịch vụ hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.
5.7. My Software chỉ sử dụng tên miền saveinvoice.vn để khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập sử dụng phần mềm Save Invoice. My Software không chịu trách nhiệm khi khách  hàng truy cập vào các website, tên miền giả mạo

Điều 6: Bảo mật thông tin bí mật của hai bên
6.1. Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
– Được công chúng biết tới;
– Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
– Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
– Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.

6.2. Khách hàng và My Software cùng thỏa thuận:
Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.

Điều 7: Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Trong trường hợp có khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua số hotline 0888222866. Công ty cổ phần My Software có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh và giải quyết các nội dung được khiếu nại.

Menu