Iconxml5
Người nộp thuế

Công ty chúng tôi năm 2021 có dùng dải ký hiệu hóa đơn C21TDC (có 231 số, đã dùng 25 số, còn 206 số chuyển sang năm 2022, sang năm 2022 chuyển 206 số còn lại sang dùng dải ký hiệu hóa đơn C22TDC Theo tra cứu hiện tại thì Trạng thái sử dụng của dải hóa đơn C21TDC vẫn đang là “Đang sử dung” => Như vậy là chúng tôi đã sai khi chưa hủy dải hóa đơn không còn dùng C21TDC đúng không ạ? Chúng tôi có phải hủy dải ký hiệu hóa đơn C21TDC trong thời gian bao lâu kể từ ngày chuyển các số hóa đơn còn lại sang dải hóa đơn có ký hiệu C22TDC? Xin cám ơn.

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC: “Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng. Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:
– …
– Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
”.
Như vậy khi chuyển sang năm 2022 sẽ chuyển dải ký hiệu mới, không dùng lại ký hiệu của năm 2021. Bên cạnh đó cũng không có quy định về việc đăng ký và hủy ký hiệu HĐĐT áp dụng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CPThông tư số 78/2021/TT-BTC.

Giải đáp trực tuyến về Hoá đơn điện tử của Tổng cục thuế:

Menu