Iconxml5
Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện TửNgười nộp thuế:

Xin hỏi yêu cầu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền bao giờ được đưa vào thí điểm và được đưa vào chính thức? – Máy tính tiền có được xác định là máy bán hàng, máy phát sinh hóa đơn không?- Hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền thì sau khi phát hành sẽ phải xử lý trên máy tính tiền hay vẫn xử lý như cũ được? – 1 doanh nghiệp có thể sử dụng song song cả hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử có mã từ máy tính tiền hay không? Trong trường hợp nào thì được sử dụng song song như vậy – Đối tượng nào CQT yêu cầu phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền?

Tổng cục Thuế trả lời:

Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC thì đối tượng được lựa chọn áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền là các Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác).
Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hoá đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch, … và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
Phần mềm bán hàng để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền” là hệ thống phần mềm bán hàng tập trung, phải gắn được dải ký tự mã của cơ quan thuế để xuất hóa đơn từ máy tính tiền và chuyển dữ liệu tập trung đến cơ quan thuế thông qua tổ chức truyền nhận.
Giải pháp cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế: Mã của cơ quan thuế được cấp tự động, theo dải ký tự cho từng cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo không trùng lặp.
Tổng Cục thuế đang trong quá trình xây dựng giải pháp và các quy định cụ thể về việc áp dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền và sẽ được cơ quan thuế triển khai trong thời gian tới.

Xem thêm:
Thời gian xuất hóa đơn thay thế/điều chỉnh
Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót

Menu