Iconxml5

Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện Tử

Người nộp thuế: 
1. Khi bên bán xuất hoá đơn điện tử cho bên mua và đã được Cơ quan thuế cấp mã. Và dù bên bán đã gửi hay chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần lên trang hoadondientu tra cứu ra là có đầy đủ hóa đơn mua vào và bán ra. Và trong mục 1 và 2 điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xử lý hóa đơn có sai sót lại phân biệt là hóa đơn điện tử chưa gửi người mua và hóa đơn điện tử đã gửi cho người mua.

2.Thông báo sai sót khi gửi đến Cơ quan thuế ở trạng thái như thế nào thì doanh nghiệp được tiến hành làm các bước tiếp theo, tránh trường hợp khi doanh nghiệp làm Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT), hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác xong, lại nhận được Thông báo hoá đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) không được chấp nhận.

Tổng cục Thuế xin trả lời như sau:
1. Thông tin về hóa đơn điện tử được cung cấp trên cổng của Tổng cục Thuế nhằm hỗ trợ người bán, người mua, các tổ chức cá nhân liên quan có thể tra cứu, đối chiếu trong quá trình sử dụng. Còn việc gửi thông tin hóa đơn điện tử trong trường hợp hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, thông báo hóa đơn có sai sót,… là trách nhiệm của người bán đối với người mua và thỏa thuận giữa hai bên theo các quy định tại điểm 3 điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP
2. Theo công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử
– Trường hợp hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, người bán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) do người bán gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cấp mã cho hóa đơn điện tử mới do người bán lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định, hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế; sau đó cơ quan thuế ban hành thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Mẫu số 01/TB-SSĐT) phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán
– Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và người mua hoặc người bán phát hiện sai sót, đối với trường hợp người bán thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) do người bán gửi đến, cơ quan thuế ban hành ngay thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Mẫu số 01/TB-SSĐT) Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

Bạn muốn biết thêm:
Lưu trữ hoá đơn điện tử
Sai lệch giữa file XML và file PDF của HĐĐT
Được sử dụng một hay nhiều phần mềm hóa đơn điện tử?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu