Iconxml5
Câu hỏi của Người nộp thuế:

Đối với tên người mua là các doanh nghiệp nước ngoài thì trên hóa đơn có được để tên người mua bằng tiếng anh và địa chỉ bằng tiếng anh không?

Tổng cục Thuế trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 13 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:
Chữ viết hiển thị trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.
Theo đó trường hợp người mua là doanh nghiệp nước ngoài không có tên và địa chỉ theo tiếng Việt thì doanh nghiệp được ghi tên và địa chỉ người mua theo tiếng Anh.

Hỗ trợ trực tuyến về Hoá đơn điện tử của Tổng cục thuế:

Bạn muốn biết thêm:
Lưu trữ hoá đơn điện tử
Sai lệch giữa file XML và file PDF của HĐĐT
Được sử dụng một hay nhiều phần mềm hóa đơn điện tử?

Menu