Iconxml5

Tổng Cục Thuế Hỗ Trợ Trực Tuyến Về Hoá đơn điện TửCâu hỏi của Người nộp thuế:
Trước đây tra cứu hóa đơn theo thông tư cũ, trên kết quả tra cứu có thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, nhưng sau khi triển khai hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì trên kết quả tra cứu không có thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, vậy có cần thiết phải tra cứu thêm thông tin tình trạng hoạt động của doanh nghiệp nữa không? Và nếu có thì tra cứu tại đâu.

Tổng Cục thuế trả lời:
Khi sử dụng hóa đơn điện tử, người bán cần đảm bảo thông tin trên hóa đơn là hợp lệ bao gồm cả trạng thái hoạt động của doanh nghiệp. Cơ quan thuế cũng hỗ trợ tra cứu tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử ngành Thuế (gdt.gov.vn) trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu kiểm tra thông tin.

Bạn muốn biết thêm:
Lưu trữ hoá đơn điện tử
Sai lệch giữa file XML và file PDF của HĐĐT

Điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Menu